Prieš pradedant lankyti treniruotes klube “Akvaera”,  prašome susipažinti su klubo lankymo taisyklėmis:

 1. Atsižvelgiant į metinį švenčių kalendorių, bei kitas svarbias klubo veiklai aplinkybes, užsiėmimų skaičius per mėnesį gali keistis.
 2. Pirmoji treniruotė yra nemokama tik naujiems klubo nariams (išskyrus “kangoo dance” treniruotę, su šokliaisiais batais). Nuo sekančios treniruotės lankytojai privalo įsigyti abonementą arba vienkartinę treniruotę. Abonemento galiojimo laikas skaičiuojamas nuo abonemento įsigijimo dienos vieną mėnesį. Abonementų rūšis ir kainas rasite skiltyje “kainoraštis”.
 3. Treniruotė vyksta susirinkus bent 5 asmenų grupei.
 4. Abonementai pratęsiami tik ligos atveju ir tik su tai patvirtinančiu dokumentu, asmeniškai pranešus klubo trenerėms apie nelankymą per tris darbo dienas.1 mėnesio abonementas daugiausiai gali būti pratęsiamas 7 dienoms, 2 ar 3 mėnesių abonementas- 14 dienų (galima stabdyti ir per du kartus). Jokiais kitais atvejais abonementai nepratęsiami ir neišnaudoti apsilankymai neperkeliami į kitą mėnesį.
 5. Abonementai neperleidžiami kitiems asmenims ir visi apsilankymai galioja tik abonementą įsigijusiam asmeniui.
 6. Klubo patalpose prašome laikytis švaros ir tvarkos. Su lauko avalyne į salę nebūsite įleidžiami.
 7. Pasijutus blogai, nedelsiant nutraukite užsiėmimą ir kreipkitės į trenerį. Jis jums suteiks pirmąją pagalbą, bei, esant reikalui iškvies greitąją pagalbą.
 8. Tausokite klubo inventorių. Tyčia sugadinus inventorių, privalėsite atlyginti žalą.
 9. Nesiremkite į veidrodžius ir nelieskite jų rankomis. Vaikams imti sportinį inventorių griežtai draudžiama.
 10. Treniruotes galite lankyti tik turėdami gydytojo leidimą sportuoti. Kad jūs jį turite, klubo narių registracijos knygoje tai patvirtinsite savo parašu.
 11. Treniruočių metu nekramtykite kramtomosios gumos. Tai pavojinga jūsų gyvybei.
 12. Treniruočių metu prašome išjungti mobiliųjų telefonų garsus.
 13. Iš persirengimo kambario pasiimkite vertingus daiktus su savimi į salę. Už paliktus daiktus klubas neatsako.
 14. Į užsiėmimus ateikite laiku, kad spėtumėte persirengti bei kartu su visais pradėti treniruotę. Sportuoti be apšilimo-labai rizikinga!                      LINKIME MALONAUS SPORTAVIMO IR PRASMINGAI PRALEISTO LAIKO.